Facebook
  • 2016 Datum realizace
  • 12000m2 Rozloha
  • Ostrava Lokalita
  • Studie Stav projektu

Vozovna novým orientačním bodem? Opavská městskou třídou? 

Byli jsme přizváni, abychom spolu s dalšími architekty zpracovali možnosti řešení významných míst v Ostravě Porubě. Naším úkolem bylo představit možnou podobu veřejného prostoru v okolí tramvajové zastávky Vozovna.

Návrh je rozdělen do dvou rovin. První se týká přeměny stávající dopravní tepny na městskou třídu a to při respektování nutných dimenzí automobilové dopravy. Navrhovaná městká třída a na ní kolmé ulice integrují všechny potřebné funkce (prostor pro automobily, parkování, cyklostezky, chodník, alej). Druhá rovina spočívá v úpravě přilehlého veřejného prostoru, s cílem zlepšení prostupnosti území a vytvoření orientačního bodu. 

Místo: křižovatka ulice Opavská, Sokolovská, Porubská 

Klient: Městský Obvod Ostrava Poruba

Tým: Ondřej Vysloužil, Pavel Řihák, Karolína Žižková