Facebook
  • 2016 Datum realizace
  • 1000m2 Rozloha
  • Moravská Ostrava Lokalita
  • Studie Stav projektu

Domníváme se, že s přemístěním radnice městské části do objektu po bývalé spořitelně by mělo dojít i k zásadní přeměně prostoru před ní. Jestliže tehdy byl prostor pro bankovní ústav pouhým záhonem, tak s přesně opačnou funkcí otevřené instituce by měl být s radnicí propojen. Plocha by se měla stát vnější částí úřadu, kolbištěm života v obci. Zároveň zde cítíme výzvu, že by se s novou epochou Ostravy mohl opět kvalitativně proměnit, jako tomu bylo při výstavbě spořitelny v době společenského rozmachu ve 30.letech 20.století.

Návrh výrazně odděluje reprezentativní prostor před radnicí od okolního chodníku a významově posiluje stávající prvky drobné architektury – fontánu a nárožní hodiny. Nově umístěná zeleň ve formě vzrostlých stromů nejenže dodává příjemný stín, ale také zvýrazňuje vstup do radnice. Půdorysné rozložení a barevnost přímo odkazuje k dlážděnému „koberci“ na Masarykově náměstí a posiluje jednotný charakter veřejných prostor v centru. Střední „protkaná“ plocha náměstí je určena výhradně pro pěší, boční lem s pruhy (pomyslnými třásněmi) je určen také obsluze budov. Vybavení plochy ať už mobiliářem nebo technikou je soustředěno v pásech mezi stromy, kde nejméně omezuje přirozený pohyb chodců.

 

Fakta:

Projekt: Předprostor radnice městské části Moravská Ostrava a Přívoz

Místo: Náměstí Dr.E.Beneše

Klient: Statutární město Ostrava

Tým: Ondřej Vysloužil, Pavel Řihák

Sadové úpravy: ZAKA 22 - Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Magda Cigánková Fialová, Romana Šašinková

Vizualizace: PIXL | visualization service