Facebook
  • 2011-2012 Datum realizace
  • neuvedeno Rozloha
  • Ostrava - Jih Lokalita
  • Studie Stav projektu

Park se nachází v nejlidnatější městské části Ostrava-Jih, s převládající sídlištní zástavbou. Populační explozi v době rozrůstání městské části dokládají dvě základní a mateřské školy vedle sebe. Dnes je park málo udržovanou zelenou plochou, se zarostlými cestami – pozůstatkem dětského dopravního hřiště.

Park Luna by měl být pro své obyvatele venkovním obývacím pokojem, učebnou, nebo tělocvičnou. A především by měl být místem setkávání - přátel, sousedů, různých generací i životních stylů. Není zde místo pro nákladná řešení a park by měl odolat negativním zásahům při jeho přípravě i v průběhu životnosti.

Vymezeným územím budou promítnuty frekventované směry pohybu, které vytvoří základní trasování cest. Trasy komunikací budou upraveny s respektem ke stávajícím stromům. Do plochy bude vložen ovál bruslařské dráhy - křížení s chodci tak bude minimalizováno při dosažení maximální délky dráhy. Park bude rozdělen do tématických částí.

1. část nejblíže centru, bude klasickým parkem pro klidné posezení v zeleni. Trávníkem budou procházet měkké mlatové cesty. Bude zde více laviček, pítko pro psy, parková zeleň se stromy a okrasnými keři.

2. část, přímo před vstupem do jedné ze základních škol, bude určena především vzdělávání. Bude se jednat o víceúčelovou dlážděnou plochu (prostranství). Centrálním motivem bude zapuštěný kruhový amfiteátr, obklopený prstencem stávajících i nových stromů. Dále zde budou místa pro výuku venku, interaktivní výtvarná díla, vzdělávací prvky v dlažbě, stojany na kola, atd.

3. část bude nabízet venkovní aktivity - stolní tenis, kopec na zimní sáňkování na velké muldě, louka na piknik, petanque, patovací hřiště, atd.

Ve 4. části se nachází tzv. freestyle park především pro teenagery. Jeho půdorys připomíná měsíc, je to odkaz na sousední slavné kino a s ním spojený, veřejností užívaný název lokality – „u Luny“. Zvlněný terén doplňuje východně ležící umělou terénní vyvýšeninu – pokus o dřívější humanizaci sídliště a vytváří „minikrajinu“.

Poslední 5. část, navazuje na připravované lanové hřiště a nabízí dětem i dospělým atrakce - brouzdaliště s pramenem, pískoviště, či pétanque pro dospělé. Hřiště bude oploceno do výšky prsou a bude opatřeno brankou, u které bude uzamykatelný kiosek s wc a přebalovnou. Je možno zde umístit i drobné občerstvení. Na hřišti bude také prostor pro krytou pergolu v případě nepřízně počasí.

Fakta:

Lokalita: Ostrava - Jih

Klient: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih

Architekt: Vysloužil Architekt, Ondřej Vysloužil

Spolupráce: Libor Jacko (Jacko, projekty a vozovky s.r.o.), Ondřej Mlčoch (stavební řešení), Magda Cigánková Fialová (zahradní architekt)