Facebook
  • 2011 Datum realizace
  • 8000m2 Rozloha
  • Moravská Ostrava Lokalita
  • Studie Stav projektu

Soutěžní návrh výtvarného díla "Odkaz T.G.M." na Masarykovo náměstí v Ostravě.

Náměstí vnímáme především jako plochu pro rozličné městské aktivity. Má-li být  plánovaný výtvarný objekt umístěn ve středu poslední rozsáhlejší volné plochy hlavního ostravského náměstí, neměl by jeho funkci narušit.

Masarykovo náměstí by si jistě zasloužilo výraznější zviditelnění osoby, po které je pojmenováno. Avšak místo, které je v soutěžních podmínkách zadáno pro umístění výtvarného díla "odkazu T.G.M., není vhodné. Nalézá se v místě přirozených pěších toků a v místě, jež nyní slouží jako shromažďovací prostor.

Při rekonstrukci bylo Masarykovo náměstí koncipováno jako univerzální městský prostor, sloužící nejrůznějším společenským aktivitám. Současná plocha náměstí je již nějakým způsobem členěna, přičemž dotčená polovina disponuje v rámci náměstí jedinou rozlehlejší plochou bez „překážek“. Tato univerzálně využitelná plocha má nyní rozměry 25x40m. Realizací výtvarného díla by se však zmenšila na 25x30m a to již pro takto významné náměstí nestačí.

Má-li být výtvarné dílo připomínající prvního československého prezidenta v daném místě, nesmí bránit v přirozených městských aktivitách!

V souladu s tímto omezením navrhujeme pouze objekt v ploše dlažby - dvourozměrný odkaz busty umístěné nedaleko pod Starou radnicí. Objekt není výtvarným dílem, pouze přípomínkou a snad i místem ke krátkému zastavení. 

Místo stavby: Masarykovo náměstí, Ostrava

Klient:  Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Stupeň projektu: soutěžní návrh - studie

Projekt: 2011

Autor: Ondřej Vysloužil, Vysloužil architekti

Spolupráce: Martin Vymetálek, Pavla Franková