Facebook
  • 2021 Datum realizace
  • 5000m2 Rozloha
  • Moravská Ostrava Lokalita
  • Dokončeno Stav projektu

Návrh se snaží připomenout minulost místa (prostor mezi hradbami, později zahrada fary, následně oblíbená část ostravského výstaviště tzv. „Farská zahrada“) a současně reflektovat plánovanou postupnou dostavbu v okolí parku. Z toho důvodu má být park spíše zahradou, a to více komponovanou, především s ohledem na blízkost historického jádra, i v zájmu rozšíření vizuálního i funkčního rejstříku centra města. Rozdělení na dvě výškové úrovně propojené schodištěm i některé zachráněné detaily jsou pozůstatkem původního řešení v Bruselském stylu. Oplocení reaguje na uliční čáry i navazující pozůstatek hradební zdi a posiluje odlišnost a intimitu „interiéru“ zahrady. Navržená zeleň ve vyšší úrovni tvoří kompozici se stávajícím dominantním platanem javorolistým, zatímco ve spodní úrovni je stylizovaný sad v pravidelném rastru z okrasných jabloní Evereste.

Místo: ulice Střelniční, Moravská Ostrava

Klient: Statutární město Ostrava

Tým: Ondřej Vysloužil, Markéta Vysloužilová, Lukáš Výtisk, Tomáš Valenta, Jiří Neuvirt (architektonicko-urbanistické řešení), Magda Cigánková Fialová a Michaela Šimíková (sadové úpravy), Michal Havlíček a Gabriela Galušková (vodní prvek), Alena Muchová a Jiří Gřes (osvětlení), Aleš Fiala (statika), Dana Víchová (rozpočet)

Projektový manažer: Daniel Kanclíř

Inženýring: Miroslava Mikulková, Petra Zagórská

Zhotovitel stavby: HSF System a.s.

Technický dozor: Ladislav Procházka