Facebook
veřejná prostranství

Piazzetta u Nádražní třídy

  • 2018 Datum realizace
  • 830m2 Rozloha
  • Moravská Ostrava Lokalita
  • Dokončeno Stav projektu

Ambicí návrhu byla přeměna veřejného prostoru (Piazzetty) z původně průchozí a obslužné plochy v místo, kde bude příjemné chvíli pobýt. První částí návrhu bylo vyřešení problematických detailů, snižujících komfort a bezpečnost užívání veřejného prostoru. Druhou částí bylo pozvednutí prostoru na jednu z reprezentativních součástí nejstarší ostravské městské třídy – Nádražní ulice, tak aby se stal jednou z pomyslných vstupních bran do historického jádra města.

Úpravy veřejného prostranství spočívaly v opravě zpevněných ploch ze žulové dlažby, vybudování nového veřejné osvětlení k nasvětlení plochy náměstí a prostoru pasáže pod budovou Komerční banky. Dále byly součástí sadové úpravy spočívající ve výsadbě 2ks nových stromů, úpravě záhonu a dalších ozeleněných ploch a výsadbě živého plotu. Prostranství bylo doplněno o nový mobiliář a podstavce pro výtvarná díla.

V rámci participativní části projektu se ve prospěch nové koncepce podařilo ovlivnit projekt rekonstrukce přilehlé části tř. Nádražní, kdy došlo ke zkrácení plánované řady parkovacích stání a uvolnění a zároveň vydefinování plochy pro novou Piazzetu. Následně se také podařilo zapojit majitele sousední stavby, který na svém objektu provedl stavební úpravy, vedoucí k odstranění kolizních prvků ve veřejném prostoru. Za zmínku stojí také napojení prostoru na sousední sloupovou síň pomocí nových schodišťových stupňů. Předností stavby je také výtvarné řešení spočívající v motivech andělů na podhledu pasáže, básni vepsané do betonové lavice s osazenou kopií nárožníku v podobě kamenné hlavy. Samostatnou kapitolou je galerie pod širým nebem pro mladé sochaře Ostravské univerzity.

 

Místo: na křížení Nádražní třídy s ulicí Bankovní, Moravská Ostrava

investor: Statutární město Ostrava

zástupce investora: Ing. Dagmar Žižková

hlavní architekt: Ing.arch. Ondřej Vysloužil

projekční tým: Ondřej Vysloužil (architektonické a stavební řešení), Josef Laža (dopravní a stavební řešení), Magda Cigánková Fialová a Romana Šašínková (sadové úpravy), kolektiv PTD Muchová, s.r.o. (veřejné osvětlení), Zdeněk Vysloužil a Jaromír Šlosar (výtvarná část), David Trögler (grafika)

inženýring: Miroslava Mikulková

generální dodavatel: JANKOSTAV s.r.o.

TDI: INKOS-OSTRAVA a.s.

studie: Ondřej Vysloužil, Pavel Řihák