Facebook
kultura a vzdělávání

Ostravský informační servis Elektra

  • 2017 Datum realizace
  • 110m2 Rozloha
  • Moravská Ostrava Lokalita
  • Dokončeno Stav projektu

Zadáním projektu byla kompletní rekonstrukce interiéru pobočky informačního centra přímo v historickém jádru města Ostravy. Interiér je rozdělen na veřejnou zákaznickou část – samotné informační centrum se směnárnou a neveřejnou část se zázemím pro zaměstnance, které skýtá jednací místnost s prostorem pro skladování a třídění materiálů před jejich exportem do ostatních poboček, serverovnu a šatnu s kuchyňkou.

Řešená část interiéru tvoří celkem 110,5 m2, z toho je zákaznická část 70,1 m2.  Požadavkem investora byla nejen obnova nábytku a povrchových úprav, ale také změna koncepce obsluhy zákazníků, přehledná prezentace zboží a požadavek na maximální využití novodobých technologií k prezentaci akcí, produktů a prodeje či hledání informací. Hlavním konceptem návrhu je změna dispozičního uspořádání zákaznické části infocentra tak, aby byly jasně rozlišeny zóny pro obsluhu, pro prezentaci zboží, pro propagační materiály. Zóny byly navrženy tak, aby obsluha měla dobrý přehled o prostoru, aby byla v bezprostředním kontaktu s klientem, ale zároveň aby bylo zákazníkům umožněno si samostatně nabrat propagační materiály, zorientovat se v nabízeném zboží, případně si samostatně vyhledat na dotykových obrazovkách potřebné informace. Stejně tak byl kladen důraz na to, aby bylo srozumitelně a na jednom místě prezentováno nabízené zboží.  Zákazníci si mohou na vybrané zboží sáhnout, oblečení si mohou vyzkoušet v nově vybudované kabince. Komunikaci mezi obsluhou a zákazníky usnadňují zabudované monitory, které zobrazují veškeré potřebné informace (např. mapy, obsazenost sálů, jízdní řády, či místenky v dopravních prostředcích, apod.). V návrhu bylo jako leitmotiv použito logo města Ostravy – tři vykřičníky, stejně jako barevný a grafický manuál města a hlavní dominanta Ostravy – panorama Dolní oblasti Vítkovic, tzv. „Ostravských Hradčan“.  Došlo rovněž k úpravám, jež hrají důležitou roli při vnímání pobočky z exteriéru – výměna vstupních dveří a řešení výloh: návrh jednotných plakátovacích ploch, umístění velkoplošné obrazovky pro prezentaci akcí a v neposlední řadě grafické označení pobočky novými polepy.

Autorky návrhu: Ing.arch. Markéta Vysloužilová, Ing. Iveta Janečková (VYSLOUŽIL ARCHITEKTI)

Investor: Ostravský informační servis, s.r.o., zastoupený Mgr. Janem Šumberou, jednatelem společnosti

Adresa: Jurečkova 1935/12, 702 00 Moravská Ostrava

Autorka grafického řešení polepů nábytku a výloh: MgA. Michaela Ondroušková

Autor fotografií: Roman Polášek

Realizace interiéru: Petr Berčík