Facebook
kultura a vzdělávání

Mateřská škola Šilheřovice

  • 2015 Datum realizace
  • 530m2 Rozloha
  • Šilheřovice Lokalita
  • Studie Stav projektu

Navrhovaná budova mateřské školy by měla navýšit kapacity stávajícího areálu základní školy a umožnit tak sestěhování tříd ze vzdálené a nevyhovující budovy do centra obce. Školka pojme až padesát dětí, rozdělených do dvou tříd. Objekt, půdorysem připomínající bumerang, se zařezává do prudkého svahu, vymezuje školní dvůr a zároveň nezastiňuje existující stavby. Takto pojatá koncepce budovy je příznivá i z energetického hlediska. Areál, jehož součástí je tělocvična, dětské i školní hřiště, by měl mísením funkcí a zapojením rodičů do prostředí školy, nepřímo posilovat obecní sounáležitost a komunitu.

Vstupy do školky jsou viditelné již z hlavní ulice. Na vstupní část jednotlivých tříd navazuje umývárna, šatna a zázemí pro učitele. Ve střední části je společenská místnost s funkcí jídelny. Požadavky na denní osvětlení plní severní prosklení do dvora, zatímco proslunění je umožněno pásovým oknem pod střechou. Tvar budovy a pozice oken zajistí, že sluneční paprsky budou putovat téměř po celé ploše tříd. Stínící prvky budou nutné pouze u pásového okna, zatímco směrem do dvora zůstanou okna tříd nezacloněna. V designu objektu se uplatňují spíše přírodní materiály – plochy stěn odkazující k cihelné rothschildovské architektuře protější školy, dřevěné rámy oken estetizovaný pohledový beton v interiéru.

Fakta:

Místo: Střední 29, Šilheřovice 747 15

Klient: obec Šilheřovice

Tým: Ondřej Vysloužil, Pavel Řihák