Facebook
sport a volný čas

Rozhledna Ostravice

  • 2013 Datum realizace
  • 8m2 Rozloha
  • Ostravice Lokalita
  • Studie Stav projektu

Věž je vertikála v krajině. Je pozorovatelná z velké dálky a proto je nutno ji koncipovat do širšího kontextu. Okolím věže nejsou až tolik okolní stavby, jako spíš samotný reliéf krajiny – beskydských hor.

 

Osamocená vertikála je pro krajinu vždy mimořádný útvar, který je výsledkem nějakého vyjímečného procesu. Ať už se jedná o solitérní strom, který po léta obstál nechráněn na exponovaném místě, případně je to zvláštní skalní útvar, jež z nějakého důvodu odolal erozi a nebo se jedná o lidské dílo, které bylo vytvořeno s velkou vůlí, ambicemi a pro specifický účel. Stavby věží byly vždy odrazem lidského umu a v nejširším významu také snahy „vidět dál“.

 

Vyhlídková věž 1 - SPIRÁLA

Konstrukce  této věže vychází z motivu pětiúhelníku, který se v každé z výškových úrovní pootočí, čímž je tvořena pomyslná spirála. Pět vrcholů půdorysu není navrženo náhodně, vychází ze symboliky čísla 5 a geometrického obrazce pětiúhelníku. Pentagram je prastarý ochranný symbol a číslo pět symbolizuje sílu čtyř základních živlů, přičemž pátým živlem je vesmírná energie (nebo také život). Středem pětiúhelníkového půdorysu věže prochází účelné ocelové točité schodiště až k rozšířené vyhlídkové plošině. Věž má symbolicky celkem 7 výškových úrovní (podest).

Konstrukce věže je styčníková (dřevěná nebo ocelová) a vzniká vzájemným propojením jednotlivých vrcholů polygononálních půdorysů. Spojením vznikají trojúhelníky, které jsou základním útvarem z hlediska statiky a zajišťují maximální pevnost v rovině. Spojením těchto útvarů vzniká prolamovaná plocha, která se stejně jako podesty zvolna stáčí do spirály. Fazety pláště věže vzdáleně připomínají skalní věž a umožňují proměnu jejího tvaru s různým úhlem pohledu.

Věž je tedy zdánlivě nepravidelná – organická, tak jako přírodní útvary, avšak má v sobě zakódovaný geometrický princip – tak jako například DNA.

 

Vyhlídková věž 2 - SKÁLA

Nejvýraznější útvar vyhlídkové věže je v tomto případě „skála“ z torkrétovaného betonu, ve tvaru nejvhodnějším pro horolezecký tréning. Lezecký masiv je spojen s čistě účelnou věží, zakončenou vyhlídkovou plošinou. Věž je z ekonomického důvodu tvořena ocelovou konstrukcí a ze „skálou“ staticky spolupůsobí. Dřevěná konstrukce věže je možná, ale vzhledem k většímu množství spojovacího materiálu a rovněž odolnosti vůči povětrnosti není tak vhodná. Neméně důležité je i vizuální potlačení tubusu a zvýraznění organicky tvarovaných stěn. Opláštění schodiště je z tenké pavučiny ocelové síťoviny.

 

Vyhlídkové plošiny obou věží byly pro zajištění dobrého výhledu umístěny do výšky 20m.