Facebook
polyfunkční stavby

Polyfunkční dům Eset

  • 2009 Datum realizace
  • 3878m2 Rozloha
  • Ostrava - Poruba Lokalita
  • Studie Stav projektu

Studie přeměny objektu občanské vybavenosti na budovu s obchody, kancelářemi a bydlením - Polyfunkční dům Eset.

Ze stávajícího objektu bylo odstraněno horní ustupující technické podlaží a bylo nahrazeno dvěma novými patry bydlení. V parteru byly situovány obchodní jednotky s průchozí pasáží a v patře nad ním kancelářské prostory. Vysunutím částí kancelářského patra směrem do Hlavní třídy byly navýšeny pronajímatelné plochy a zároveň byl objekt pohledově zvýrazněn. Směrem do vnitrobloku byla v obytných podlažích vytvořena soustava vzájemně pohledově odcloněných obytných teras.

Fakta:

Lokalita: Ostrava - Poruba

Klient: soukromá osoba

Architekt: Vysloužil Architekti

Projekční tým: Ondřej Vysloužil, Markéta Vysloužilová