Facebook
bydlení

Bytový dům Malá Kodaň

  • 2018 Datum realizace
  • 6800m2 Rozloha
  • Moravská Ostrava Lokalita
  • Studie Stav projektu

Bytový dům umístěný do proluky na nároží ulic Kostelní a Biskupská je koncipován především jako alternativa k bydlení mimo město. Dům všem svým obyvatelům nabízí rozumný prostorový standard se soukromými venkovními plochami v podobě velkorysých teras nebo loggií, místo k zaparkování a oddělený skladovací prostor. Součástí objektu je parter s veřejnými funkcemi. Gradace hmot (věží) je ovlivněna okolními stavbami, požadavky na maximální oslunění jednotlivých bytů i zajištění soukromí obyvatel.

 

Nadzemní část objektu je založena na maximální prefabrikaci, kdy je jeden prostorový modul, použit v několika mutacích dle způsobu využití. Prefabrikace, úzce související s robotizací, snižuje náklady na výrobu modulů, zvyšuje kvalitu výroby a zásadně zrychluje výstavbu.

Spodní stavba je vzhledem ke složitějším poměrům na pozemku a požadavkům na garáže a sklepy uvažována standardní technologií bílé vany. Mokrý proces však bude končit vytvořením roznášecí platformy nad parterem, která bude vynášet lehké montované obytné (respektive kancelářské) buňky. 2.NP a výše budou realizovány letmou montáží s vyloučením mokrého procesu.