Facebook
bydlení

Rodinný dům s vyhlídkou

  • 2007-2009 Datum realizace
  • 183m2 Rozloha
  • Václavovice Lokalita
  • Dokončeno Stav projektu

Tak jako loď má svůj kapitánský můstek, má i tento dům prostor s panoramatickým výhledem, kde je člověk zcela nerušen, může tam pracovat, relaxovat nebo pouze pozorovat krajinu a daleký horizont.

Rozmanitě pestrá zástavba domů z poloviny minulého století až po dokončené či rozestavěné domy ze současnosti, které nikterak nevybočují ze stavební produkce, charakterizuje řadu obcí, mimo jiné i obec Václavovice na Frýdeckomístecku, kde se nachází stavební pozemek, který má svoji polohou a orientací ještě něco navíc – umožňuje famózní výhled do okolí až na dominantní Lysou horu.

Umístění domu vůči pozemku má logický význam. Dům je situován na severní hranici parcely, kde je hlavní vstup a vjezd na pozemek. Severní vstupní partie s přistavěnou garáží a technickým zázemím tvoří bariéru proti převládajícímu nepříjemnému větru a zároveň chrání soukromou část zahrady, která se tak přímo otevírá na jih.

Kompozice domu vertikálně graduje od přízemní hmoty garáže s krytým vstupem až k vlastnímu tělesu domu. Ten je dvoupodlažní s prosklenou věží (světlíkem) uprostřed. Jádro domu tvoří dvouramenné odlehčené schodiště vložené dovnitř dispozice, přirozeně osvětlované shora prosklenou věží. Centrální poloha schodiště umožňuje obsluhu a provoz v obytném přízemí několika směry: z krytého zádveří přímo do kuchyně, chodbou do obytného prostoru nebo schodištěm o úroveň výše do patra ložnic. Hlavní společenská část domu je otevřená do zahrady francouzskými okny, což umožňuje přímý vizuální kontakt se zelení a též vstup na venkovní terasu. Rozměry okenních otvorů se směrem na jich zvětšují a rozrušují tak kompaktní hmotu domu. První patro slouží pouze pro soukromé aktivity členů rodiny. Nachází se zde pás koupelen s WC orientovaný výhodně na sever, pracovna, ložnice rodičů a dvou dětí (případně pokoj pro hosty) s výhledem na jih do zahrady. Schodišťový prostor vrcholí v druhém patře, kde architektka navrhuje univerzální prostor o ploše 3x3 m. Není jasně specifikován, může být pracovnou, místností pro odpočinek, vyhlídkovou plošinou… Jeho konečné funkční využití ukáže čas a aktuální potřeby rodiny.

Materiálová koncepce domu využívá tradiční kombinaci omítnutého cihelného zdiva, dřeva (sloupy, rámy oken, podlahy, pergola), skla (okna, věž-světlík) s titanzinkovou střešní krytinou.

V interiéru výrazněji dominuje keramická dlažba v různých barevných tónech.

Novostavbu vymezuje obestavěný prostor 630 m3. Předpokládané investiční náklady nepřesáhnou částku 2,5 mil Kč, tedy kolem 4000 Kč/m3.

(autorem článku: Ing.arch. Dušan Řezáč, psáno pro časopis Dům a zahrada)

Fakta:

Lokalita: Václavovice

Klient: soukromá osoba

Architekt: Vysloužil Architekti

Projekční tým: Markéta Vysloužilová