Facebook
urbanismus

Piazzetta u Nádražní třídy

  • 2016 Datum realizace
  • 850m2 Rozloha
  • Moravská Ostrava Lokalita
  • Studie Stav projektu

Na začátku letošního roku jsme byli osloveni, abychom vyřešili malé prostranství, přiléhající k Nádražní ulici. Součástí zadání byl i jasný požadavek navázat na připravenou II.etapu rekonstrukce Nádražní. Vzhledem k termínu jejího zahájení bylo potřeba jednat rychle.

Ukázalo se, že v plánech rekonstrukce bylo prostranství ze strany městské třídy lemováno pásem parkovacích stání. Prostor lze vnímat jako jednu z přirozených bran do města a takto by se ocitnul za odstavenými automobily. Navíc by došlo k přerušení přirozených pěších tras ve směru k ulici Jurečkově. Zvrácení tohoto stavu bylo prvním krokem návrhu. Dalším bylo vymezení a zvýraznění prostoru, jemuž nyní říkáme piazzetta. Následovalo jeho vyčištění od nefunkčních detailů a doplnění prvků, oživujících veřejný prostor. Záměrem bylo vytvoření místa, v němž bude příjemné i pobýt a ne jím jen rychle projít.

Náš návrh byl přijat a ukázalo se, že je spousta lidí, kteří tomuto přístupu fandí. Věříme, že se jej povede v maximální míře zrealizovat.

Fakta:

Místo: na křížení Nádražní třídy s ústím ulice Bankovní

Klient: Statutární město Ostrava

Tým: Ondřej Vysloužil, Pavel Řihák, Marek Maralík

Sadové úpravy: ZAKA 22 - Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Magda Cigánková Fialová, Romana Šašinková